Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

 • Upphandling av tvätteritjänster

  Upphandlingen avser leverans av tvättservice till ÅHS och dess samarbetspartner ÅMHM. Anbud lämnas in elektroniskt. Förfrågningsunderlaget finns att hämta under adressen http://www.e-avrop.com. För att kunna hämta och bevaka förfrågningsunderlaget måste leverantör registrera sig på e-Avrop. Registreringen är gratis.

  Uppdaterad 21.11.2018 12:35

 • Upphandling av funktionshjälpmedel

  Upphandlingen avser leverans av funktionshjälpmedel till Ålands hälso- och sjukvård och Mariehamns Stad (äldreomsorgen). Upphandlingsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. För att få tillgång till förfrågningsunderlaget behöver man ha en inloggning till e-Avrop. Ni kan registrera er gratis under www.e-avrop.com.

 • Upphandling av företagshälsovårdstjänster

  Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) upphandlar;
  1. Lagstadgad och förebyggande företagshälsovård samt sjukvård på allmänläkarnivå för sjukdomar i anknytning till arbetet för ÅHS personal.
  2. Produktion av lagstadgade och förebyggande företagshälsovårdstjänster för arbetstagare, företagare och andra som arbetar för egen räkning på Åland (avtalskunder) vilka ÅHS enligt 31 § landskapslag om hälso- och sjukvård ordnar företagshälsovård för.

  Anbud skall lämnas in elektroniskt via e-Avrop. Förfrågningsunderlaget finns att hämta under www.e-Avrop.com. Antingen via Ålandsportalen eller Ålands hälso- och sjukvård. Före förfrågningsunderlaget kan hämtas måste leverantör registrera sig. Registreringen är gratis.

Slutförda upphandlingar

 • Upphandling av matvagnar

  Upphandling av 10 st matvagnar för färdiga portionsbrickor till Ålands hälso- och sjukvårds centralkök. Vagnarna ska lämpa sej till Cook-Serve verksamhetsprincipen med uppvärmnings- och kylteknik som fungerar med konvektionsteknik och finns i vagnarna. Anbud begärs även in för portionsbrickor. Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. För att hämta underlaget krävs en registrering i e-Avrop. Registreringen är kostnadsfri.

Kontakt
Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Upphandlingsavdelningen
upphandling@ahs.ax

Upphandlingschef
Christina Nukala-Pengel
Telefon: 018-535 156
christina.nukala-pengel@ahs.ax

Centrallagret
lagret@ahs.ax

Centrallagret,
Lagerchef
Marica Blomster
Telefon: 018-535 113
marica.blomster@ahs.ax

Tyck till
Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Strax Online