Talterapi

Talterapin riktar sig till alla åldersgrupper och omspänner de flesta funktionsnedsättningar från lindriga besvär till grava funktionsnedsättningar. Arbetet sker både inom somatisk och psykiatrisk vård och på såväl primärvårds- som specialsjukvårdsnivå. Verksamheten handlar om allt från förebyggande arbete till rehabilitering av svåra sjukdomarstillstånd.

Verksamhet och arbetsuppgifter
Talterpain utreder och bedömer barn, ungdomar och vuxna med olika typer av:

  • tal-, språk- och kommunikationsnedsättningar under utvecklingsåren
  • tal-, språk- och kommunikationsnedsättningar till följd av neurologisk skada/sjukdom
  • stamning
  • röstproblem
  • munmotoriska svårigheter
  • ät– och sväljsvårigheter
Talterapeuterna arbetar huvudsakligen vid mottagningen samt vid ÅHS vårdavdelningar. Arbetet sker ofta i team.

Remiss

För besök till talterapeut krävs läkarremiss. Talterapin kontaktar patienten då remissen inkommit till oss. Aktuell väntetid hittar du på sidan kösituationen.

Efter utförd bedömning fortsätter kontakten till talterapin enligt de individuella behoven. I majoriteten av fallen sker det via återbesök och handledning i hemmet, dagis, skola eller boende. I mån av möjlighet ges behandlingsserier.

Här finns vi

Vi har mottagning på två olika ställen, kontrollera på din kallelse vart du ska komma. Våra utrymmen finns till höger då du kommer in genom stora entrén till hus C samt i BUF-teamets lokaler på våning 2 i hus B.

Se interaktiv karta över sjukhusområdet

Kontakt

Reception
Telefon: 018–538 618

Telefontider till receptionen är måndag-fredag kl. 08.00–09.00 och måndag-torsdag kl. 13.00–14.00.

Talterapeuter
Kajsa Törnqvist
Sofia Hammar
Frida Jansson
Nina Nylander
Jeanette Hagman (Hjälpmedel)

Telefon: 018-5355 (växeln)

Telefontid
direkt till talterapeuterna är måndag-torsdag kl. 12.30–13.00.

Notera att...
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.Strax Online