Fysioterapi

Fysioterapin riktar sig till alla åldersgrupper och omspänner de flesta funktionsnedsättningar från lindriga besvär till grava funktionsnedsättningar.

Arbetet sker både inom somatisk och psykiatrisk vård och på såväl primärvårds- som specialsjukvårdsnivå.

Verksamheten handlar om allt från förebyggande arbete till rehabilitering av svåra sjukdomstillstånd.

Våra arbetsuppgifter och vår verksamhet
Fysioterapin behandlar främst patienter med problem i stöd- och rörelseorganen eller patienter med neurologiska sjukdomar.
Fysioterapeuterna ingår i flera olika multiprofessionella team och har nära samarbete med andra enheter inom ÅHS.

Remiss
Vi behandlar patienter på läkarordination/remiss och prioriterar remisser från ÅHS. Våra fysioterapeuter och konditionsskötare jobbar både på vårdavdelningarna och vid fysioterapimottagningen.

När du fått din remiss för fysioterapi kan du ringa och boka på våra telefontider. Det är oftast väntetid till fysioterapimottagningen. Aktuell väntetid hittar du på sidan kösituationen.


Vi prioriterar:

  • i första hand inneliggande patienter
  • därefter postoperativa eller avgipsade patienter
  • slutligen övriga patienter med remiss

Vi tar inte emot trafik- och arbetsolycksfall, dessa hänvisas till privata sektorn.

Här finns vi
Våra utrymmen finns till höger då du kommer in genom stora entrén till rehabiliterings- och geriatrikhuset.

Öppet
Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-14.00 

Bra att veta
Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Kontakt

Reception
Telefon: 018–538 618
Telefontid:
Må-fre kl. 08.00–09.00
Må-to kl. 13.00–14.00

Mottagning av
nya remisser

Telefon: 018–538 553

Avdelningschef
Marina Härtull

Notera att...
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.Strax Online