BB-verksamhet

Du och din familj börjar ert nya liv tillsammans hos oss på BB-avdelningen.

Vi tillämpar "rooming–in" vilket betyder att ni har barnet hos er dygnet runt. Ni sköter själva om ert barn och vid behov ger vi stöd i amning och barnavård. Behöver ni avlastning är det bara att säga till.

Efter förlossningen
Vårdtiderna på BB varierar vanligtvis mellan 3–5 dagar. Förstföderskor stannar något längre än omföderskor. Om ni önskar åka hem snart efter förlossningen på så kallad "tidig hemgång" så försöker vi ordna det.

Den nyblivna pappan/partnern eller annan anhörig kan stanna hos mamman och det nyfödda barnet dygnet runt. Det tycker vi att är positivt, det ger en god start för den nya familjen.

Besök
Vi har fria besökstider för familjen. Övrig släkt och vänner kan besöka er mellan klockan 18.00–19.00.

Med ett nyfött barn blir nattsömnen störd. Därför har vi infört siesta kl. 14.00–15.00. För att ni ska få möjlighet att vila lämnar vi er ifred under siestan, vi stör er bara om det är absolut nödvändigt. Vi önskar också att ni inte tar emot besök för att hålla avdelningen lugn och tyst. Som nyblivna föräldrar får ni passa på att vila så snart babyn sover, även på dagen.

Måltider
Morgonmålet serveras 08.30, lunchen strax efter 12.00 och därefter kaffe. Middagen serveras ca 16.30 och kvällsmål ca 19.30. Det finns alltid möjlighet att få ett extra mellanmål om du är hungrig på andra tider.

Hemfärd
Innan ni lämnar BB brukar vi prata igenom förlossningen, gärna tillsammans med förlösande barnmorska om det är möjligt.

I efterhand kan det uppstå frågor om förlossningen. Om du vill prata med din förlösande barnmorska går det bra att ringa till oss så kommer vi överens om en lämplig tid för ett möte.

Ring även för råd och hjälp om du får problem med amningen. Ibland kan det behövas ett återbesök för att få amningen att fungera bättre.

Vi som jobbar här
På BB-avdelningen arbetar barnmorskor, gynekologer, barnskötare och sjukhusbiträden. Vi har även en sekreterare. Ibland har vi även studerande som deltar i vården.

Vi har 6 vårdplatser födelade på 6 rum på BB-avdelningen och 4 rum på gyn-avdelningen. Alla rum har egen toalett och dusch.

Öppet
Inga besökstider från 5.4.2017 pga renovering.
Besökstider för pappan/partnern och syskon enligt överenskommelse.

Kontakt

BB-gyn.avdelningen
Telefon: 018–535 183

Klinikchef
Annika Kahnberg

Avdelningsskötare
Cecilia Ekholm
Telefon: 018-535 153

Biträdande avdelningsskötare

Malin Lindvik


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online