Förlossningsverksamhet

På vår förlossningsavdelning föds det nära 300 unika små barn varje år.

När är det dags att åka in?
Det kan vara väldigt svårt att veta när det är dags att åka in till förlossningsavdelningen, speciellt när du väntar ditt första barn. Det är viktigt att du känner dig trygg, därför är du alltid välkommen att ringa till oss. Ta kontakt om du är orolig, om förlossningen startat eller om du av någon orsak känner att du vill komma in.

Förlossningen börjar oftast med sammandragningar eller värkar. Hör av dig till oss när värkarna kommer regelbundet med ca 5 minuters mellanrum eller mindre samt när värkarna håller i sig ca en minut.

Du ska alltid komma in när fostervattnet går eller om du misstänker att vattnet gått, även om du inte har några värkar. Ofta börjar värkarna småningom, men ibland kan du få vänta flera dagar efter en vattenavgång.

Vad bör du ta med dig till sjukhuset?
Det viktigaste är:

  • ditt mödrarådgivningskort
  • din förlossningsplan
  • kamera
  • toalettartiklar

Vi har en mall för förlossningsplan som du hittar under Läs mer här intill. Du kan skriva ut och fylla den i om du vill.

Du vill säkert också ha med dig några personliga saker, egna kläder, amningsbehå och babykläder. Eventuellt egen musik och bok.

Inför förlossningen
När ni kommer in till avdelningen brukar vi ta en CTG-kurva för att lyssna på barnets hjärtljud och för att se hur ofta sammandragningarna kommer. Vi gör även en yttre undersökning (känner på magen) för att känna hur fostret ligger. Slutligen gör vi en vaginal undersökning för att bedöma om förlossningen är igång eller inte. Efter detta bestämmer vi tillsammans om du stannar kvar eller eventuellt går hem igen.

Efter förlossningen
Som anhörig är det ofta möjligt att stanna kvar på BB-avdelningen tillsammans med mamman och barnet. Övernattning är gratis. De anhöriga betalar endast för lunch och middag, vilket faktureras på moderns sjukhusräkning.

Smärtlindring
Vi erbjuder både medicinska och icke medicinska smärtlindringsmetoder:

  • Medicinsk smärtlindring – epiduralbedövning (EDA), morfininjektion, lustgas
  • Icke medicinsk smärtlindring – akupunktur, bad, dusch, vattenkvaddlar, tens, massage

Bra att veta

  • Vi samarbetar med mödrarådgivningarna, som ger oss förhandsinformation om dig och din graviditet. Trots det vill vi att du ringer innan du kommer in.
  • Om din partner inte har möjlighet att delta i förlossningen kan du ha en annan stödperson med dig.
  • Ibland kan det vara aktuellt att ta blodprover i samband med förlossningen som en grund för faderskapserkännande. Om det är aktuellt kontaktar du i god tid socialkansliet i din hemkommun innan förlossningen och ordnar detta.
  • Vi rekommenderar gravida från skärgården att komma till fasta Åland ca 2 veckor innan förlossningen. Om du inte har möjlighet att ordna eget boende kan bostadsförvaltaren vid ÅHS hjälpa dig. Bostadsförvaltaren når du via sjukhusets växel tel. 018–5355.

Vi som jobbar här
Vi som arbetar här är barnmorskor och barnskötare. Vi har möjlighet att kontakta gynekolog, barnläkare och anestesiläkare dygnet runt.

Vi har 2 förlossningsrum, det ena med badkar.

Här finns vi
Dagtid går du via stora entrén på sjukhuset. Nattetid använder du porttelefonen vid stora entrén så släpper vi in dig.

Kontakt

BB-gyn.avdelningen
Telefon: 018–535 183

Klinikchef
Annika Kahnberg

Avdelningsskötare
Cecilia Ekholm
Telefon: 018-535 153

Biträdande avdelningsskötare

Malin LindvikStrax Online