Medicinavdelningen

Vid medicinavdelningen vårdar vi patienter med

  • lungsjukdomar
  • hjärt– och kärlsjukdomar
  • cancer
  • palliativ vård
  • njursjukdomar
  • diabetes
  • infektionssjukdomar
  • mag– och tarmsjukdomar

Remiss
Vanligen kommer våra patienter till avdelningen via akuten men de kan även remitteras via medicinmottagningen.

Vi som jobbar här
Personalgruppen består av avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, överläkare, sjukhusläkare, sjukskötare, primärskötare/närvårdare, sekreterare och sjukhusbiträden.

Till vårdteamet hör även socialkurator, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, smärtsjukskötare, cancersjukskötare samt sjukhuspräst. De vårdansvariga sjukskötarna förmedlar kontakten vid behov.

Avdelningen består av 30 vårdplatser som är indelade i tre moduler. Här finns rum för två personer samt enkelrum. I dagsalarna kan de patienter som orkar och vill äta sina måltider.

Här finns vi
Medicinavdelningen ligger på fjärde våningen vid Ålands centralsjukhus.

Öppet
Besökstid alla dagar kl. 14–15 och 17–19
 
Anhöriga kan ringa avdelningen när som helst under dagtid.
Läkarrond sker varje förmiddag under vardagarna.

Bra att veta
Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Kontakt

Avdelningskansli
Telefon: 018-535 194

Sekreterare
Telefon: 018-535 110

Avdelningsskötare
Irmeli Eriksson
Telefon: 018-535 115


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online