Onkolog- och hematologmottagningen

Här behandlar vi patienter med cancersjukdomar och blodsjukdomar.

Våra arbetsuppgifter
Vår huvudsakliga uppgift är att ge medicinsk behandling till patienter som har en cancersjukdom eller blodsjukdom samt sköta uppföljning och kontroller.

Vi står till tjänst med telefonrådgivning och stöd till patienter och närstående samt andra vårdgivare.

Remiss
Till oss kommer patienter med läkarremiss.

Vi som jobbar här
Personalen består av hematolog, onkologkonsulter, sjukskötare, cancersjukskötare och sekreterare.

I teamet kring våra patienter finns även socialkurator, dietist och sjukhuspräst. Sjukskötarna arbetar utifrån egenskötarmodellen.

Verksamheten är poliklinisk och har fyra sängplatser och sex sittplatser för patienter som får behandling. Vi serverar lunch och kaffe. Möjlighet finns att ha någon närstående med sig under behandlingen.


Cancersjukskötare
Cancersjukskötaren finns till för cancerpatienter och deras närstående

  • Ger psykosocialt stöd till cancersjuka och deras närstående.
  • Stöder och hjälper patienten i kontakten med olika vårdinrättningar.
  • Informerar om och förmedlar kontakt till cancerorganisationer.
  • Besöker patienter på avdelningar och mottagningar samt gör hembesök.
  • Ger stöd till vårdpersonal på vårdinrättningar.
Du får kontakt med cancersjukskötaren vid telefon - se kontaktuppgifter till höger.


Öppet

Måndag-torsdag kl. 08.00–15.45
Fredag kl. 08.00–14.00

Telefontider
Telefontid till läkare bokas genom sjukskötare. För telefonnummer och telefontid - se kontaktuppgifter till höger.
Kontakt

Telefon:
018–538 514

Telefontider
Telefontid till läkare bokas via sjukskötare.

Måndag–fredag
kl. 08.00–14.00


Avdelningsskötare
Telefon: 018-535 238

Cancersjukskötare
Telefon: 018-535 175

Telefontid
Måndag-torsdag
kl. 08.00-15.00
Fredag
kl. 08.00-13.00

 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online