Lung- och sömnapnémottagning

Vi utreder och behandlar patienter med lungsjukdomar och apné.

Remiss
Till oss kommer du med läkarremiss.
Vår lungspecialist gör en bedömning av remissen, sedan skickas en kallelse per post till patienten. I brådskande fall ringer vi upp.

Vi som jobbar här
Vår personal består av läkare, lungsjukskötare, apnésjukskötare och sekreterare.

Här finns vi
Vi finns på medicinpoliklinken. Anmäl dig i receptionen, härifrån blir du visad till vårt väntrum.

Öppet
Måndag–torsdag kl. 07.45–16.00
Fredag kl. 07.45–14.00

Kontakt


Lungsjukskötare
Telefon: 018-535 151

Telefontid:
Måndag–torsdag
kl. 8.00–9.00

Apnésjukskötare
Telefon: 018-535 158

Telefontid:
Måndag–fredag
kl. 8.00–11.00


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online