Medicinpolikliniken

 

Medicinpolikliniken består av flera verksamheter med egna specialområden:
 • Antikoagulansmottagning
 • Behandlingsmottagning
 • Endokrinolog– och diabetesmottagning
 • Endoskopimottagning
 • Hjärtmottagning
 • Hudmottagning
 • Infektionsmottagning
 • Lung- och sömnapnémottagning
 • Mag-tarmmottagning
 • Medicinmottagning
 • Minnesmottagning
 • Neurologmottagning
 • Njurmottagning
 • Reumamottagning 

Receptionen
Medicinpolikliniken reception ligger på entréplan. Här anmäler du dig till medicinpoliklinikens verksamheter samt till alla övriga kliniker förutom gynekologiska- och psykiatriska kliniken.

Avgifter
För besök hos läkare och sjukskötare tas en kostnad - se ÅHS Patientavgifter under Läs mer
Du kan betala kontant eller med bankkort, alternativt få ett betalningsgiro.

Kontakt

Receptionen
Telefon: 018–535 243/
535 637

Avdelningsskötare
Agneta Lindberg-Sjöblom
Telefon: 018-535 238Strax Online