Skolhälsovård

Skolhälsovården ansvarar för elevernas hälsovård, olika specialundersökningar och övervakning av de sanitära förhållandena i skolor och läroanstalter. Vi arbetar även för en positiv miljö i skolorna.
Skolhälsovården har hand om eleverna tills de slutar högstadiet. 

Här finns vi
Flera skolor på Åland har sina egna skolhälsovårdare, se menyn till vänster.
I vissa kommuner finns dock skolhälsovården vid respektive hälso- och sjukvårdsmottagning.

Våra arbetsuppgifter
Till skolhälsovårdens uppgifter hör det förebyggande arbetet, bland annat genom hälsokontroller där det ingår undersökning av:

 • längd
 • vikt
 • blodtryck
 • syn
 • hörsel
 • hemoglobin
 • uppföljning av vaccination
 • samtal och levnadsvanor och hälsoproblem

Till skolhälsovårdaren kan man vända sig till vid:

 • hälsoproblem
 • depressionskänslor
 • behov av en utomstående vuxen att tala med

I skolhälsovården, d.v.s. tills eleven slutat högstadiet, ingår:

 • undersökning av specialläkare
 • av läkare ordinerade laboratorie-, röntgen- och liknande undersökningar
 • av psykiater utförd undersökning
 • av psykolog utförd undersökning

Bra att veta
Studerande från annan ort behöver ha en betalningsförbindelse från sin kommun för att kunna erhålla specialundersökningar.

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Klinikchef
Tora Woivalin
Telefon: 018-535 444


Du kan kontakta skolhälsovårdarna per e-post enligt principen:
fornamn.efternamn@ahs.ax


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online