Akutkliniken

Akutklinikens verksamhet innefattar akutmottagningen, akutvårdsavdelningen med två vårdplatser och det medicinska ansvaret för ambulans- och helikopterverksamhet.

På akutmottagningen - akuten - tar vi hand om dig som drabbats av akuta olyckstillbud eller sjukdomstillstånd. Mottagningen är odelad, vilket innebär att patienter sorterande under alla medicinska specialiteter söker via samma dörr och primärt omhändertas av samma personal. Varje år har vi ca 10.000 besök.

Prioriteringar och väntetid

På akuten har vi inga tidsbeställda besök utan alla patienter prioriteras enligt vårdbehov, så att de patienter som är i störst behov av skyndsamt  omhändertagande tas om hand först. Skyndsamhetsgraden bestäms utifrån symtom och mätvärden enligt ett så kallat triagesystem. Prioriteringen bestäms på samma sätt oberoende om man kommer till akuten med ambulans eller med egen transport.

Vissa tider kan belastningen på akuten vara hög och därmed blir väntetiderna längre. Vi försöker informera om ungefärlig väntetid, men det kan ibland vara svårt att uppskatta hur länge det kommer att ta.

I vissa fall bedömer vi att dina problem bättre tas om hand på annan mottagning, eller kan skötas i hemmet. I dessa fall, t.ex. om det handlar om lindriga eller icke-akuta besvär, ger vi egenvårdsråd och hänvisar till lämplig vårdnivå, t.ex. hälsocentral eller annan mottagning.

Varför måste jag vänta?

  • hög belastning med många patienter på akutmottagningen
  • en eller flera svårt sjuka, instabila patienter som upptar befintliga personalresurser
  • jourläkaren upptagen med akut ärende på en vårdavdelning
  • vänta på provsvar eller tid till undersökning
  • vänta på plats på en vårdavdelning

Vad händer under besöket?
Vad som händer beror mycket på vilken typ av besvär du söker för. I de flesta fall tas du emot av en sjukskötare som tar en kortfattad anamnes (information om din sjukdomshistoria som är av vikt för diagnostik och din fortsatta vård) och en del kontroller.
Därefter träffar du en läkare som undersöker dig och bedömer behov av eventuella ytterligare prover och undersökningar, t.ex. blodprov eller röntgen.

Beroende på diagnos, mående och behandlingseffekt kan rekommendationen bli något av följande:

  • behov av intagning på vårdavdelning (ca 30 % av akutens patienter skrivs in för avdelningsvård)
  • behov av akut högspecialiserad vård. I dessa fall ordnas snabbt med transport till ett universitetssjukhus, oftast i Åbo eller Uppsala. Transporten sker oftast med helikopter.
  • behov av observation/vård under 24 timmar. Då kan vården ske på akutens vårdavdelning på någon av akutens två observationsplatser.
  • att du kan få gå hem men att en uppföljning behöver göras på någon mottagning eller hälsocentral.
  • att du är färdigbehandlad och inte behöver någon uppföljning.

Då du skrivs ut från akuten bör du ha fått behövliga recept, remisser och sjukskrivningar. Du bör också veta vart du ska vända dig vid fortsatta eller återkommande besvär.

Vi som jobbar här
På akuten jobbar två akutläkare dagtid. Övriga tider bemannas akuten av en jourläkare (ofta en AT-läkare). Specialistläkare inom intern medicin, kirurgi, anestesi, gynekologi och barnmedicin är så kallade "bakjourer" inom sina specialområden. Bakjourer är under jourtid i beredskap i hemmet med en inställelsetid på 20-30 minuter.

Varje skift bemannas med tre akutsjukskötare och under vissa tider en helikopterskötare och en kanslist.

Här finns vi
Akutmottagningen finns på sjukhusområdet, intill helikopterplattan/ ambulansgaraget vid sjukhusets södra del. Följ skyltningen.


Bra att veta
Notera att man inte får filma eller fotografera i väntrummet eller inne på mottagningen. Man få använda mobiltelefon men stäng gärna av den i samband med läkarundersökning.

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.


Öppet
Akutmottagningen är öppen dygnet runt, alla årets dagar.
Vi har fria besökstider (kom överens med personalen).


 

Kontakt

Telefon: 018–5355 (vxl)

Klinikchef
Petter Westerberg

Avdelningsskötare
Susanne Sjövall


Webbtidsbokning allmänMammografins webbtidsbokning Operationskoordinator kontaktuppgifter
Läs mer

Är du bosatt utanför Åland?

Fyll då på förhand i dina patientuppgifter på denna blankett och ta med den vid ditt besök:
Blankett-patientuppgifter (pdf)


Are you visiting the Aland Islands?

Please use this form to fill in you personal patient information in advance. Bring the form with you when you visit us:
Form-patient_information (pdf)


Strax Online