Hälsocentralen i Mariehamn

Hälsocentralen i Mariehamn sköter primärvården för invånarna i Mariehamn och i kommunerna på södra Åland.

Dessa kommuner hör till hälsocentralen i Mariehamn:

 • Mariehamn
 • Eckerö
 • Föglö
 • Hammarland
 • Jomala
 • Kökar
 • Lemland
 • Lumparland
 • Sottunga

Hälsocentralen i Mariehamn har öppen jourverksamhet (ej tidbokad). Då finns jourläkare och sjukskötare på plats.

Här finns vi
Hälsocentralen finns i sjukhuset i Mariehamn, ingång via huvudentrén.

Öppet
Vardagar kl. 08.00–15.30
Öppen jourmottagning/ej tidbokad kl. 08.00–15.30

Lördag, söndag och helgdag
Öppen jourmottagning/ej tidbokad kl. 09.00–15.30

Hälsocentralen i Godby

Hälsocentralen i Godby sköter primärvården för kommunerna på norra Åland.

Dessa kommuner hör till hälsocentralen i Godby:

 • Brändö
 • Enklinge
 • Finström
 • Geta
 • Kumlinge
 • Saltvik
 • Sund
 • Vårdö

Här finns vi
Hälsocentralen i Godby finns i Godby Center.

Öppet
Se kolumnen till höger.

Diabetesmaterial
delas ut under öppettider

Postadress
ÅHS/Hälsocentralen i Godby
Pb 8
AX-22411 GODBY

Hälsocentralsdistrikt

Läkarna på hälsocentralerna ansvarar för var sitt geografiskt distrikt. Patienter med långvariga sjukdomar får på så sätt träffa samma läkare. Det finns tolv distrikt med namn efter färger - de följer kommungränserna med vissa undantag; se lista nedan.

I Mariehamn följer indelningen stadsdelsgränserna; se kartan nedan. Distrikten bemannas vanligen med legitimerad läkare eller specialistläkare i allmänmedicin. Vid brådskande besök får du träffa en jourläkare men eventuell uppföljning sker ofta hos den egna distriktsläkaren.

Vill du byta hälsocentral gör du det genom att fylla i blanketten "Byte av hälsocentral" (blanketten finns under Läs mer i kolumnen till höger). Vill du byta distriktsläkare kan du anhålla om detta med motivering "Anhållan om byte av läkare".

Område
Kommun/stadsdel
BLÅ
Eckerö
Hammarland
LILA
Föglö
Storgärdan
Västernäs
V. Ytternäs
Ytternäs
Ytternäs by
GUL  Backeberg
Dalkarby by
Hindersböle
Hindersböle by
Johannebo
Norrböle
Strandnäs
Österbacka 
RÖD
Kökar
Kvarnberget
Östernäs
Sveden
Espholm
Espholm by
TURKOS
Apalängen
Dalbo
Kasberget
Klinten
Rossen
Nyängen
Sjukhuset
Sviby by
V. Klinten
ORANGE
Dalberg
Främmanberg
Lotsberget
Storängen
Vreten
GRÖN
Lumparland
Lemland inkl. Järsö och Styrsö

BRUN, ROSA
Jomala
Sottunga
VIT
Kumlinge
Finström (ej Tjudö och Ämnäs)
SVART, VINRÖD
Saltvik
Vårdö
Geta
Sund
Brändö
Finström (Tjudö, Ämnäs)

Kontakt

HC i Mariehamn
Tfn 018–538 500
mån-fre kl. 8.00-16.00


HC i Godby

Tfn 018–535 819
mån-tors kl. 8.00-16.00
fre kl. 8.00-14.00

Provtagning i Godby
mån-tors kl. 8.00-12.00

Hälsocentralen i Godby finns i Godby Center

Postadress
ÅHS/Hälsocentralen i Godby
Pb 8
AX-22411 GODBY

Tidsbokning och sjukvårdsupplysning vardagar
Tfn 018-535 819
mån-tors kl. 8.00-16.00
fre kl. 8.00-14.00


Sjukvårdsupplysning
(Mariehamn och Godby)

Tfn 018-538 500
Veckoslut och helgdagar
kl. 9.00-16.00

Övriga tider kontakta:

ÅHS växel tfn 018-5355
Klinikchef
Tora Woivalin
Tfn 018-535 444

Avdelningsskötare
Monika Bäckman

Biträdande avdelningsskötare

Mikaela Sjöholm 


Läs mer

Patientråd:

Patientinformation:

 Byte av hälsocentral/läkare:

 


Strax Online