Vuxenpsykiatriska mottagningen

Vuxenpsykiatriska mottagningen är en specialistledd öppenvårdsmottagning som erbjuder bedömning och psykiatrisk behandling för patienter som är 18 år och äldre.

Våra arbetsuppgifter
Vi tar hand om patienter med behov av psykiatrisk specialsjukvård. Vanligen inleds kontakten med ett eller flera bedömningssamtal där vi tillsammans med patienten klarlägger problematiken och gör upp en behandlingsplan.

Akuta ärenden tas om hand omgående medan icke-akuta ärenden fördelas via en väntelista. Vid behov hänvisas patienten vidare till vård på rätt nivå.

Alla som arbetar på mottagningen har tystnadsplikt.

Nya patienter
Till oss kommer du helst med läkarremiss eller genom att själv kontakta mottagningen.Telefonnummer hittar du under kontaktuppgifter till höger på sidan.
Vid aktua ärenden kan man även få hjälp via hälsocentralen.

Vi som jobbar här
På mottagningen jobbar psykologer, sjukskötare, psykoterapeuter, socialkuratorer, läkare och sekreterare.

Här finns vi
Vi finns på psykiatriska kliniken, våning 3 och 4 på centralsjukhusområdet, Doktorsvägen 1, i Mariehamn.

Öppet
Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-13.00

Avgifter
Besöken är avgiftsfria, uteblivna besök debiteras.

 

 

Kontakt

Telefon: 018-5355 (vxl)

Akutpsykiatriska ärenden/
ny kontakt
Måndag-fredag kl. 9.00-12.00
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning
Telefon: 018-535 100

Akuta ärenden övriga tider

Psykiatriska avdelningen
Telefon: 018-535 100Strax Online