Psykiatriska rehabiliteringsmottagningen
tidigare Dagkliniken

Psykiatriska rehabiliteringsmottagningen, tidigare dagkliniken, erbjuder, med ändamålsenligt professionellt stöd, möjlighet för människor med psykiska funktionshinder att öka sin funktionsförmåga och få rätt stöd så att de blir framgångsrika och nöjda i sina valda roller och miljöer.

Våra värderingar handlar om:

 • delaktighet
 • egna val
 • respekt
 • utvecklingspotential

Våra arbetsuppgifter
Vårt huvudsakliga uppdrag är psykiatrisk rehabilitering. Målgruppen är vuxna patienter med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Som hjälpmedel använder vi ett forskningsbaserat material som fokuserar på målinriktad rehabilitering.

I verksamheten ingår även:

 • nätverks- och samarbetsmöten
 • behandling samt behandlingsuppföljning
 • familjeinterventioner
 • medverkan i substitutionsvården
 • ergo- och socioterapi, individuellt och i grupp
 • medverkan i ätstörningsprojektet Treat
 • samarbete med intresseföreningen Reseda och Fountain House-föreningen
 • handledning av elever  

Verksamheten sker i psykiatriska rehabiliteringsmottagningens utrymmen, i patientens hem eller ute i samhället. Rehabiliteringen sker i den miljö patienten och dennes kontaktperson valt, till exempel på arbetsplats, skola, bibliotek, patientens hem eller utomhus. Miljöerna varierar.

Remiss
Våra patienter får kontakt med psykiatriska rehabiliteringsmottagningen via övriga instanser inom psykiatrin eller via remiss från primärvården eller övrig vårdinstans. Patienterna är även välkomna att själva ta kontakt för ett studiebesök.

Nya patienter
Patienten erbjuds att komma till psykiatriska rehabiliteringsmottagningen på ett första besök för att berätta om sin situation och sina önskemål. Vid besöket går vi igenom remissen och informerar om mottagningen, våra värderingar och vårt arbetssätt. Patienten blir erbjuden en eller flera kontaktpersoner.

Träffpunkten
Patienter kan fritt komma till vår öppethus-verksamhet Träffpunkten. Här kan du bara vara, läsa tidningar eller använda vår dator. Till Träffpunkten hör också ett kök där du kan koka kaffe eller värma mat i mikro.

Vi som jobbar här
Vi i den dagliga personalstaben ingår mentalvårdare, närvårdare, sjukskötare, sjukhusbiträde, ergoterapeuter, socioterapeut, avdelningsskötare och socialkurator. En dag i veckan har vi läkare och psykolog hos oss.

Varje vecka har vi även team/rond då vårdpersonal, psykolog, socialkurator och psykiater tar upp diverse frågeställningar. Efter mötet finns tid för patientbesök hos psykiater. Tid för psykologbesök bokas via vårdpersonalen.

Här finns vi
Du hittar oss på Psykiatriska kliniken, Doktorsvägen 1 på våning 2 i norra flygeln. Ingång via stora entrén, 1 trappa upp till höger.

Öppet
Måndag-torsdag kl. 09.00-15.30
Fredag kl. 09.00-14.00

Personalen rör sig mycket utanför mottagningen i arbetet och är därför inte alltid på plats.

Kontakt

Telefon: 018-5355 (växel)

Avdelningsskötare
Martina Lindholm-Erikson
Telefon: 0457-313 5827


Läs mer
Gruppverksamhet
Ergo- & socioterapi


Strax Online