Lekterapi

Målet med lekterapi är att se och stimulera det friska hos barn och ungdomar genom att erbjuda anpassad lek, sysselsättning och aktivitet som motsvarar ålder och utvecklingsnivå. Lekterapi erbjuder en frizon från den medicinska behandlingen.

Lekterapi kan användas för att bearbeta rädsla. I lekterapins sjukhusrum finns dockor och kramdjur som t.ex. kan få sprutor och bandage eller vara med om en operation. Bearbetningen kan även handla om olika skapande verksamhet. Leken är en trygg värld där barnet bearbetar upplevelser från sjukhusvistelsen.

Vår lekterapeut
Vår lekterapeut är anställd av Rädda Barnen på Åland. Lekterapeuten är pedagog och arbetar tillsammans med olika team inom barn- och ungdomskliniken. Lekterapeuten kan - i samråd med vårdpersonal - hjälpa till att informera eller förbereda barnet eller ungdomen inför undersökningar och behandlingar. I vissa fall kan lekterapeuten vara med under behandlingen eller undersökningen för att hjälpa till med avledning som stöd.

Barn som är inskrivna på avdelningen och inte har möjlighet att lämna sitt rum kan vid långa vistelser få besök av lekterapeuten. När en familj vistas på sjukhus behöver även syskon en frizon, och de är välkomna att träffa lekterapeuten eller besöka lekterapins utrymmen.

Lekterapeuten arbetar både med barn som besöker mottagningen och med barn som är på avdelningen. Även andra barn kan komma till lekterapeuten på remiss.

Stickrädsla och förberedelse
Barn som har en stark stickrädsla kan få remiss från hälsovårdare eller läkare för behandling och träning. Lekterapeuten tar även emot barn som kommer på remiss för förberedelse inför olika undersökningar som t.ex. EEG eller MRI, eller för förberedelse inför sövning och operation.

Lekpaviljongen
Lekterapeuten träffar ofta barnen i lekpaviljongen. Ibland är lekpaviljongen stängd i samband med lekterapeutens behandling eller träning av ett barn. Då hänger det en skylt på dörren där det står att paviljongen är upptagen för tillfället. Alla barn och ungdomar som är på avdelningen och deras föräldrar och syskon är välkomna att vara i lekpaviljongen när den inte är upptagen.


Kontakt
Lekterapeut
Telefon: 018–535 154 eller 0457 529 1122


Strax Online