Medicinkliniken

Detaljbild arbete på endoskopinMedicinkliniken bedriver specialistsjukvård
inom e internmedicinska specialiteterna samt geriatrik och rehabiliteringsmedicin.

Kliniken ansvarar även för:

  • neurologmottagning
  • hudmottagning
  • onkolog- och hematologmottagning
  • infektionsmottagning
  • minnesmottagning
  • dietistmottagning
  • paramedicinsk mottagning 

Inom kliniken finns flera kliniköverskridande verksamheter såsom paramedicin- och dietistmottagning.

Kontakt

Klinikchef
Tommy Holmström

Överskötare
Christel Lindberg

Klinikledning
Tommy Holmström
Christel Lindberg
Marina Härtull
Agneta Lindberg-Sjöblom
Annika Kowalewski
Åsa Olander
Marcela Sandvik

Notera att...
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online