På mottagningen

Hos oss på PAPA-mottagningen är det både hälsovårdare och barnmorskor som arbetar med att ta PAPA-screeningarna. Innan vi tar provet kommer vi att ställa några frågor till dig. Det är frågor som berör:

  • När senaste mensens första dag var eller tidpunkten för klimakteriet
  • Ifall du använder något preventivmedel eller några andra hormoner
  • Eventuella blödningar samt flytningar som du har märkt av
  • När man senast har tagit PAPA-prov och ifall du har haft några förändringar tidigare samt ifall du har fått någon slags behandling.

Efter att vi har samtalat kring dessa saker så är det dags att ta provet. Du får då sätta dig i en gynekologisk stol. Under provtagningen berättar vi vad som ska göras. Provet tas sedan från tre olika ställen; från slidan, från livmodermunnen och från livmoderkanalen. Provtagningen kan kännas som ett litet nyp, men vi tar inte någon provbit utan enbart celler från slemhinnan. Efter provtagningen är det vanligt att det kan uppstå en liten blödning.

Alla uppgifter som kommer fram under besöket är konfidentiella. Uppgifterna som du lämnar samlas sedan i ett patientregister hos laboratoriet som analyserar screeningprovet.

Kontakt
PAPA-mottagningen
Telefon: 018-538 518

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag–torsdag
kl. 12:00–13:00
Fredag
kl. 8:30–9:30

E-post (för avbokning och ändring av tid)
papamottagning@ahs.ax


Strax Online