Allmänt om PAPA-screening

PAPA screeningen startade i Finland på 60-talet. Innan screeningen infördes var livmoderhalscancer den tredje vanligaste cancerformen för kvinnor, sedan år 2007 har livmoderhalscancer minskat i antal och är nu den 19:e vanligaste cancersjukdomen. Detta tack vare PAPA - screeningen.

I Finland förebyggs fyra av fem fall av livmoderhalscancer. Med hjälp av screeningen hittas årligen omkring 600 fall av förstadier till cancer och livmoderhalscancer där samtliga går att bota. Med hjälp av screeningsverksamheten uppskattar man att omkring 200 dödsfall på grund av livmoderhalscancer årligen förebyggs.

I Finland kallas landets alla kvinnor till regelbundna kontroller vart femte år. På Åland kallas de kvinnor som är skrivna på Åland från att de är 25 år gamla fram till 60 års ålder med fem års mellanrum.

Kontakt
PAPA-mottagningen
Telefon: 018-538 518

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag–torsdag
kl. 12:00–13:00
Fredag
kl. 8:30–9:30

E-post (för avbokning och ändring av tid)
papamottagning@ahs.ax


Strax Online