Könssjukdomar

En könssjukdom är en infektion som du kan smittas med genom att ha sex. Det finns flera olika sexuellt överförbara infektioner. Vissa av dessa ger symtom medan andra inte ger några överhuvudtaget, du kan alltså föra smittan vidare utan att du vet om att du har den. De symtom som en könssjukdom kan ge är att det kan svida när du kissar eller att du får annorlunda flytningar.

Vill du läsa mera om vilka sexuellt överförbara sjukdomar som finns så hittar du länkar på högra sidan.

När ska jag testa mig?
Vissa sexuellt överförbara infektioner ingår i smittskyddslagen vilket betyder att ifall du tror dig ha någon av dem måste du testa dig för att på så sätt stoppa smittspridning. Det är bättre att testa sig en gång för mycket.

Du bör testa dig ifall:
- Du har haft oskyddat sex med någon
- Ifall ditt namn framkommit i en smittspårning

Vad kostar det?
Att testa sig för könssjukdomar kostar ingenting. Ifall du skulle bli smittad så ordnar ÅHS med gratis behandling.

Vad kan jag testa mig för?
På preventivmedelsmottagningen så kan du testa dig för klamydia, gonorré och HIV. Ifall du önskar testa dig för exempelvis Hepatit eller andra smittsamma sjukdomar skall du ta kontakt med din egen hälsocentral.

Hur testar jag mig?
Ifall du vill testa dig via preventivmedelsmottagningen så ringer du oss på vår telefontid. Vi sätter då in en remiss åt dig på det som du önskar testa för. När det är gjort är det bara att gå till laboratoriet och lämna provet. Klamydia och gonorré testas mest via urinprov men kan även tas från livmoderhalsen i samband med en gynekologisk undersökning, HIV däremot tas från blodet som ett blodprov. Du kan även testa dig via www.klamydia.ax kostnadsfritt. Då beställer du hem ett provtagnings kit. Svaret kan du sedan läsa av via mobilen eller datorn. Se mera information under länken www.klamydia.ax

När får jag svaret?
I samband med att du ringer till oss för provtagning kommer vi överrens om hur vi skall nå dig, vanligtvis ringer vi dig ifall provresultatet visar på att du har blivit smittad av någonting. Svaret på provet kommer ca 1 vecka efter att du har varit och lämnat det. Ifall du inte har hört någonting från oss, men ändå är orolig så kan du ringa oss på vår telefontid för att få svaret.

Ifall jag har blivit smittad?
Ifall du har testat positivt för någon smitta så måste du komma för att få behandling eftersom de är allmänskyldiga sjukdomar. Behandlingen av kvinnor sker via preventivmottagningen och behandlingen av männen sker via hälsocentralen. Behandlingen av klamydia är med hjälp av antibiotika som du får från oss. Samtidigt som du kommer för att få behandling så är vi skyldiga enligt lagen att utföra en smittspårning, se mera information under följande stycke.

Smittspårning
Smittspårning utförs på alla som har testat positivt på en smittosam könssjukdom. Vid smittspårningen får du skriva ner alla som du har haft sex med antingen tillbaka till det datumet sedan du senast testat dig, annars är det 1 år tillbaka i tiden. Ifall du inte vet personens telefonnummer eller födelsetid så är det bra att få fram ålder, adress m.m. All information som du ger oss ges anonymt, det är bara du och vårdande sköterska som vet att det är du som har lämnat dessa uppgifter. Därefter kommer dessa personer att bli kontaktade så att även de kan gå och testa sig. Ifall du önskar så får du även själv ta kontakt med dina sexpartners att dessa borde gå och testa sig, det kommer vi överrens om under besöket.

Kontakt

Preventivmedels-mottagning
Telefon: 018-538 518

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–13.00
Fredag
kl. 08.30–09.30

Preventivmedels-mottagning
på STUDERANDEHÄLSAN

Bokning görs via preventivmedelsmottagningen på ÅHS.
Strax Online