Abort

Ifall du har blivit gravid men önskar avbryta graviditeten av olika orsaker så kan du ta kontakt med oss på preventivmedelsmottagningen. Du kan även ta kontakt med din skolhälsovårdare, hälsocentralen eller gynekologiska polikliniken. Man kan utföra en abort på olika sätt antingen med hjälp av läkemedel eller kirurgiskt. I Finland baseras praxisen kring abort enligt lagen om avbrytande av havandeskap (se länk i högra kolumnen).

Med en medicinsk abort menas det att man tar tabletter som innehåller hormoner som sedan framkallar ett missfall. En kirurgisk abort utförs på operationsavdelningen under sövning, då använder man ett instrument för att skrapa ut innehållet i livmodern. Till aborten hör det alltid till en eller flera läkarundersökningar för att kunna fastställa längden på graviditeten.

Stödsamtal
I samband med en abort kan många tankar och frågor uppstå både före aborten men även efteråt. Ifall du känner att du har ett behov av att prata med någon, eller inte har bestämt dig för hur du skall göra kan vi ordna med stödsamtal. Du kan få prata med oss som jobbar på mottagningen eller så hjälper vi dig med att få prata med en kurator. Ifall du efter aborten kommer fram till att du behöver prata med någon så hjälper vi dig.

Mera information
Vänligen se länken på högra sidan, Abort. Där kan du läsa om hur en abort går till i Finland.

Kontakt

Preventivmedels-mottagning
Telefon: 018-538 518

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–13.00
Fredag
kl. 08.30–09.30

Preventivmedels-mottagning
på STUDERANDEHÄLSAN

Bokning görs via preventivmedelsmottagningen på ÅHS.
Strax Online