Över 25 år fyllda

Till preventivmottagningen får även ni som har fyllt 25 år komma för preventivmedelsrådgivning. Alla dessa besök är avgiftsbelagda enligt ÅHS avgiftstadgor. Du kan vända dig till oss ifall du önskar starta upp med ett preventivmedel eller redan har ett preventivmedel.

Vill du börja med ett preventivmedel?
Det finns flera orsaker till att man börjar med ett preventivmedel. Vissa är i behov av ett preventivmedel för att skydda sig mot en oönskad graviditet medan andra börjar med ett preventivmedel på grund av menstruationen. Då kan det till exempel vara kraftig mensvärk, oregelbunden menscykel, PMS (premenstruella spänningar) eller väldigt rikliga blödningar.

När du har bestämt dig för att börja med ett preventivmedel så ringer du till oss och bokar in en tid, du kan även ringa till oss ifall du är osäker eller vill komma och diskutera kring olika alternativ. Före du ringer till oss är det bra om du vet när du skall få din nästa mens i och med att starten vanligtvis sker på mensens första dag.

Vad kommer att hända under första besöket?
När du kommer för att starta upp med ett preventivmedel så kommer vi sköterskor eller läkaren att fråga dig olika saker som vi behöver veta före start så att du får ett preventivmedel som passar just dig. Det vi kommer att fråga och diskutera är:

  • - Tidigare preventivmedel, graviditeter och aborter. Könssjukdomar och behov av provtagning
  • Din menstruationscykel vad gäller regelbundenhet, blödningstid och mängd, mensvärk samt PMS.
  • Ev gynekologiska- och samlivsbesvär
  • Din hälsa vad gäller ev sjukdomar, medicinering, allergier eller övriga symtom. Samt levnadsvanor vad gäller tobak, alkohol och droger.
  • Din närmsta släkts hälsa ifall det finns hjärt- och kärlsjukdomar, blodproppar m.fl. i släkten.
  • Vi kommer även att kontrollera blodtryck, vikt och BMI.

Det är viktigt att du svarar ärligt på dessa frågor och ifall du inte vet så kan du fråga hemma. Detta eftersom det finns vissa risker med kombinerade preventivmedel till exempel en ökad blodproppsrisk.

Tillsammans med dig kommer vi att gå igenom vilka alternativ som finns att välja på, hur de fungerar i kroppen, vilka biverkningar som man kan få i början samt hur de används och vad som är viktigt att veta och tänka på under användningen. När vi har valt ut en sort som passar dig så kommer du att få utskrivet ett recept på den valda sorten.

Hur ser uppföljningen ut?
Ifall du inte har använt något preventivmedel tidigare så kommer vi att träffas igen när du har använt ditt preventivmedel i ca 3 månader. Då kommer vi tillsammans att diskutera hur det har gått, ifall du har haft några biverkningar och om det är någonting som du funderar över. Ifall du inte är nöjd med sorten så försöker vi hitta en ny sort att testa. Det går nämligen inte att veta på förhand hur just du kommer att reagera. Under besöket kommer vi igen att kontrollera blodtrycket och vikten. I samband med återbesöket så kommer du att få ditt recept förnyat.

Ifall du har använt ditt preventivmedel en längre tid så kommer du att behöva träffa oss ca 1 gång per år, vartannat år till läkare och vartannat år till sköterska. Ifall du får besvär eller är fundersam kring ditt preventivmedel kan du ta kontakt med oss tidigare. I samband med dessa uppföljningsbesök kommer du att få utskrivet mera av ditt preventivmedel på recept.

Vad händer vid läkarbesöket?
Vi har två stycken läkare som arbetar på preventivmedelsmottagningen. Någon av dem kommer du att träffa vartannat år för en regelbunden kontroll. Under läkarbesöket så kommer ni att diskutera hur det har gått och om det är någonting som du funderar över. Till besöket hör även en gynekologisk undersökning och ev provtagning från livmoderhalsen, ett så kallat PAPA prov. Ifall du vill läsa mera om hur en gynekologisk undersökning går till kan du läsa mera om det på länken som du hittar till höger.

Gynekologiska besvär
Ifall du inte använder något preventivmedel och lider av gynekologiska besvär så hänvisas du vänligen till din hälsocentral där de kan remittera dig vidare vid behov.

Spiraler
På preventivmottagningen utför vi spiralkontroller. Du rekommenderas att kontrollera att spiralen är på plats efter 3 månader. Du kan även kontrollera spiralen själv, genom att känna efter trådarna.

Ifall du önskar sätta in en spiral eller byta din spiral hänvisas du till Gynekologiska polikliniken (klickbar länk). Ifall du önskar ta ut din spiral utan att sätta in en ny kan vi göra det på preventivmottagningen. Ta kontakt med oss på vår telefontid så bokar vi in en tid åt dig.

Dagen efter piller och graviditetstest
Ifall ni önskar ta ett graviditetstest eller är i behov av ett "dagen efter piller" så hänvisas ni att köpa dem på apoteken eller i vissa matbutiker.

Könssjukdomar
Önskar du testa dig för könssjukdomar eller vill läsa mera om dem se mera information under rubriken Könssjukdomar som du hittar till vänster.

Uppskjutning av menstruation
Ifall du önskar flytta din mens på grund av resa eller liknande hänvisas du till privat läkarmottagning för att få det utskrivet.

Kontakt

Preventivmedels-mottagning
Telefon: 018-538 518

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–13.00
Fredag
kl. 08.30–09.30

Preventivmedels-mottagning
på STUDERANDEHÄLSAN

Bokning görs via preventivmedelsmottagningen på ÅHS.




Strax Online