Psykiatrisk dagavdelning

Psykiatriska dagavdelningen vänder sig till patienter som har behov av tätare och mer intensiv kontakt men som ändå inte behöver psykiatrisk heldygnsvård.

Dagavdelningens fokus är gruppverksamhet
Dagavdelningen ger psykiatrisk omvårdnad och behandling, främst via gruppverksamhet. Målet är att stödja patientens egenvårdsförmåga.
Vårdtiden är cirka 2-4 veckor.

Personal
På dagavdelningen jobbar främst vårdpersonal med specialkunskap i psykiatrisk omvårdnad. Vård-/behandlingsplanering hålls onsdagar - då träffar patienten sin behandlande läkare.

Inskrivning
Till dagavdelningen kommer du antingen med remiss från din psykiatriska öppenvårdskontakt eller direkt från den psykiatriska bäddavdelningen.

Öppettider
Dagavdelningen har öppet:

  • måndag, tisdag och torsdag kl. 9.00-15.00
  • onsdag kl. 10.00-15.00
  • fredag kl. 9.00-14.00


Se mera info i länken till höger "Välkommen till psykiatrisk dagavdelning".


 

Kontakt

Telefon: 018-535 027Strax Online