Palliativ mottagning

Här finns vi
Psykiatrihuset (vänstra ingången)

Om palliativa vården
Palliativ vård är en helhetsvård av patienter i ett skede där sjukdomen inte längre svarar på botande behandling och när kontroll av olika symtom är av största vikt.

Man försöker inte bara lindra fysiska symtom utan erbjuder även psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för patienter och närstående.

Tillsammans med närstående försöker man stödja patienten att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande och livskvalitet livet ut.

Mål för palliativa vården

Målet är att patienten ska kunna vara hemma om man orkar och vill. För att nå denna målsättning håller vi upprepad telefonkontakt med patienten.

Vi gör vårdplanering tillsammans med patienten och för stödsamtal med patienten och närstående. Läkaren gör även medicinjusteringar och skriver e-recept.

Patient och närstående är även välkomna till mottagningen.

På mottagningen kan vi förutom vårdplanering och andra samtal, ta blodprov, ge blodtransfusioner, iv- behandlingar och mycket mer.

Handledning och stöd till andra enheter och institutioner
Mottagningen ger också konsultationer, handledning och utbildning till andra enheter och institutioner som vårdar palliativa patienter.

Kontakt

Öppettider
Mån och tors, kl. 8.00-15.15

Tfn till mottagningen

018-538 675

Telefontid
Mån och tors, kl. 9.00-11.00

Notera att...
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online