Paramedicinsk mottagning

Till den paramedicinska personalen hör:

Vi arbetar med patienter som är inneliggande på vårdavdelningar samt har mottagningsverksamhet för patienter i öppenvård.

Vi håller även i verksamheten på hjälpmedelscentralen (gäller funktionshjälpmedel)

Kontaktuppgifter
Under respektiveverksamhetsområde hittar du mer info om kontaktuppgifter.

Du kan också ringa ÅHS växel (tfn 018-5355) för mera information.

Kontakt

Reception
Telefon: 018–538 618

Telefontid:
Må-fre kl. 08.00–09.00
Må-to kl. 13.00–14.00

Notera att...
Rehabs personal inte kan handha patientärenden via
e-post.Strax Online