ÅLANDS GYMNASIUM

Ålands yrkesgymnasium med utbildningsprogrammen:

 • Företagsekonomi
 • Hotell och restaurang
 • Informations- och kommunikationsteknik

Skolhälsovårdare
Mona Verho
018-538 681

Skolkurator
Marika Harju
0457-343 1012

Skolpsykolog
Jhonina Lindqvist
0457-548 3517


 • Närvårdare
 • Samhälleliga och sociala programmet
 • Yrkesinriktad specialundervisning
 • Yrkesträningsprogrammet

Skolhälsovårdare
Agneta Backman
018-538 684

Skolkurator
Linda Adolfsson
0457-343 1422

Skolpsykolog
Marina Mattsson
0457-343 0108


 • Byggteknik
 • Elteknik
 • Fordons- och transportteknik
 • Frisör
 • Sjöfart
 • Verkstads- och produktionsteknik

 • VVS-teknik

Skolhälsovårdare
Mona Verho
018-538 681

Skolkurator

Linda Adolfsson
0457-343 1422

Skolpsykolog
Marina Mattsson
0457-343 0108 

 

Kontakt

Studerandehälsan
Neptunigatan 21

Telefontid
kl. 8.00-8.30 (må-to)

E-post
förnamn.efternamn@ahs.ax

Öppen mottagning "drop-in"
till hälsovårdare
alla vardagar kl. 09.00-11.00


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online