Skol- & studerandehälsovård
 

Skol- och studerandehälsovård

Skolhälsovård
Skolhälsovården ansvarar för elevernas hälsovård, olika specialundersökningar och övervakning av de sanitära förhållandena i skolor och läroanstalter. Vi arbetar även för en positiv miljö i skolorna.
Skolhälsovården har hand om eleverna tills de slutar högstadiet.

StuderandehälsovårdStuderandehälsovård finns för Ålands gymnasium, Högskolan på Åland samt Ålands folkhögskola.

Läs mer under respektive menypunkt till vänster på sidan.

Primärvården vid ÅHS utfärdar inte
sjukintyg från första dagen vid självläkande tillstånd

En del arbetsgivare har önskemål om sjukintyg från den första sjukfrånvarodagen för sina medarbetare eller för vård av sjukt barn.

Primärvården utfärdar sjukintyg endast i samband med sjukbesök. Vårdbehovet bedöms alltid vid besök på jourmottagningen. Har du till exempel en vanlig förkylning eller magsjuka är du sällan i behov av sjukvård och sjukbesök blir inte aktuellt.

Om du inte är i behov av sjukvård utan bara behöver ett intyg får du vända sig till privatsektorn.

Vid studerandehälsovården kan det bli aktuellt med sjukintyg från första dagen som en del av studerandevårdsåtgärder för enskilda studerande. Sjukintyg skrivs endast i särskilda fall och inte något som görs till alla vid första sjukdag.

Skolhälsovårdarna ska underrättas och delta i nätverksmöte tillsammans med grupphandledare/studerande ev. vårdnadshavare innan man beslutar om krav på sjukintyg från första sjukdag.

Inga intyg skrivs per telefon eller via mejl (undantag magsjuka).

Intyg utfärdas aldrig i efterhand och endast under studerandehälsans drop in tid kl. 9-11.

Om skolhälsovårdarna inte är på plats till exempel på grund av sjukdom/utbildning utfärdas inga intyg.

 

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Klinikchef
Tora Woivalin
Telefon: 018-535 444Strax Online