Tekniska enheten

I tekniska enheten ingår:

  • Tekniska chefens kansli
  • Teknisk avdelning
  • Medicinteknisk avdelning
  • Vaktmästeriavdelning

Vi som jobbar här
Medicinteknik, vaktmästeri och teknisk service består av ett tjugotal anställda som tillsammans sköter om underhåll och reparationer av teknisk utrustning och maskiner inom ÅHS.

Tre medicintekniker sköter underhållet av den medicintekniska utrustningen.
Tekniska enheten deltar även i planering och genomförande av ny- och ombyggnationer.

Den allmänna fastighets- och byggnadstekniken sköts av landskapets fastighetsverk i samarbete med ÅHS tekniska enhet.

Här finns vi
Verksamheterna vid tekniska enheten är koncentrerad till utrymmen i försörjningsbyggnaden vid sjukhuset i Mariehamn förutom medicinteknik som finns i sjukhusets källarplan.

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Teknisk chef
Robert Mansén
Telefon: 018-535 398
robert.mansen@ahs.ax

Driftsledare
Niklas Rehn
Telefon: 018-535 669 niklas.rehn@ahs.ax

Medicintekniker
Jimmy Friebe
(verksamhetsansvarig)
Telefon: 018-535 379
jimmy.friebe@ahs.ax

Marcus Boman
Telefon: 018-535 372
marcus.boman@ahs.ax

Dan Eriksson
Telefon: 018-535 202
dan.eriksson@ahs.ax

Övervaktmästare
Tor-Olof Mansnerus
Telefon: 018-535 415
vakt@ahs.ax 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online