BUF-teamet

Om verksamheten
I BUF-teamet utreder vi barn som har en fysiskt, psykiskt, kommunikativt eller intellektuellt nedsatt funktionsförmåga. En utredning kan bidra med kunskap till föräldrar och nätverk så att barnet får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

Vi gör också en bedömning av om barnet skulle ha hjälp av terapi, medicin eller något hjälpmedel. Tillsammans med föräldrar och nätverk planerar vi sedan stödinsatser och behandling.

Vi som jobbar i BUF-teamet
BUF-teamet består av barn- och ungdomspsykiater, psykologer, barnläkare, talterapeuter, ergoterapeuter, fysioterapeuter och habiliteringskoordinator.

Varje yrkeskategori bidrar med sina undersökningsmetoder och expertkunskaper, både i utredningen och i planeringen av stödinsatser och behandling.

Remiss till utredning
En utredning i BUF-teamet kan göras på basen av remiss till barn- och ungdomsmottagningen eller till BUP (barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen).

Remiss till barn- och ungdomsmottagningen kan skrivas av läkare inom primärvården, d.v.s. barnrådgivningen, skolhälsovården eller hälsocentralen.

Remiss till BUP kan skrivas av bl.a. personal från barnrådgivningen, skolhälsovården, hälsocentralen eller av skolpsykologen.

Mera information
Om du har frågor om eller till BUF-teamet är du välkommen att ta kontakt med habiliteringskoordinatorn. 

Om BUF
BUF är en akronym för Barns Utveckling och Funktionshinder.

BUF-teamet är ett samarbete mellan den somatiska och den psykiatriska vården (BUP) vid barn- och ungdomskliniken och paramedicinska mottagningen (PMM) vid medicinkliniken.

Kontakt

Habiliteringskoordinator
Telefon: 018–538 625


Läs mer
Mera än ord
  • en sajt för dig som misstänker att ditt barn har en funktionsnedsättning
 

Strax Online