Hjälpmedelscentral 

Hjälpmedelscentralen hyr ut hjälpmedel till personer som bor hemma eller i egen lägenhet på omsorgshem runtom i kommunerna. Insitutionsvården ska tillhandahålla behövliga hjälpmedel för sina boende.

Hyresavgifter och hyresvillkor
En hyresavgift tas ut per lånetillfälle. Hyrestiden påverkar avgiften. Denna ingår INTE i ÅHS högkostnadsskydd och fastställs av Ålands landskapsregering.

Hjälpmedlen ska alltid vara rengjorda när de returneras, för icke rengjorda hjälpmedel kan en avgift tas ut.

Hemtransport av skrymmande hjälpmedel kan ordnas mot en fastställd avgift. Reservdelar och reparationer bekostas av kunden och ordnas via hjälpmedelscentralen.

Vissa hjälpmedel kan endast hyras på särskilda villkor:

  • sängar, antidecubitusmadrasser och personliftar hyrs endast ut till patienter som vårdas i hemmet i terminalstadiet, samt till personer som vårdas i hemmet och är helt sängliggande. (Madrass medföljer inte automatiskt vid sänghyra.)

    OBS! Personliftar som behövs på boenden och omsorgshem räknas oftast som arbetstekniska hjälpmedel och kan då inte fås via ÅHS.
  • Ryggkorsetter, knästöd och handledsstöd kan endast hyras per månad (TENS per tre månader). Om det finns fortsatt behov måste personen köpa eget hjälpmedel.

    OBS! Lånetiden går inte att förlänga.

En ergoterapeut ansvarar för utprovning av specialhjälpmedel enligt regler för medicinsk rehabilitering (då krävs läkarremiss eller en godkänd betalningsförbindelse). Se kontaktuppgifter till höger.

Här finns vi
Vi har våra utrymmen till höger då du kommer in genom stora entrén till rehabiliterings- och geriatrikhuset.

Öppet
Se kolumnen till höger.

Bra att veta
Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Kontakt

Öppettider
Mån kl. 12-15:30
tis-fre kl. 8-12 

Telefon: 018-538 466
(telefontiderna är desamma som öppettiderna)


Utprovning av specialhjälpmedel

Tfn 018-538 667
Ons kl. 12.30-13.00


Notera att...
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.Strax Online