Läkar- och sjukskötarmottagning

Läkarmottagning
Primärvårdens läkare är stationerade vid hälsocentralerna i Mariehamn och Godby, vid geriatriska verksamheten på Gullåsen samt vid företagshälsovården.

Vid dessa arbetspunkter håller de tidsbeställda mottagningar. Hälsocentralerna  har även jourmottagning under vissa tider. Se närmare uppgifter om tiderna som gäller just nu under hälsocentralen i Godby samt hälsocentralen i Mariehamn.

Läkarna åker regelbundet till hälso- och sjukvårdsmottagningarna på fasta Åland och till skärgården. Här tar de främst hand om mödra- och barnrådgivning, skolläkarundersökningar och hemsjukvårdspatienter.

Sjukskötarmottagning
Sjukskötarna vid hälsocentralerna har egen mottagningsverksamhet där de till exempel:

  • kontrollerar blodtryck
  • utför hörselkontroller
  • ger injektioner och vaccinationer
  • tar suturer
  • gör omläggningar

Sjukskötarna gör även bedömingar av patienter för att utreda om läkarbesök behövs. Telefonrådgivning och tidbokning är också en stor del av deras arbetsuppgifter. Sjukskötarna assisterar även läkarna vid olika ingrepp och undersökningar.

Här finns vi
Läkar- och sjukskötarmottagning finns på hälsocentralerna och på hälso- och sjukvårdsmottagningarna runtom på Åland. Klicka på länken för hälso- och sjukvårdsmottagningar och välj sedan din kommun i menyn till vänster för att få information om de kontaktuppgifter, telefon- och öppettider etc. som gäller vid den hälso- och sjukvårdsmottagning som du ska vända dig till.

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online