Linje- och stabsorganisation

Organisatoriskt är ÅHS indelat i en linjeorganisation och en stabsorganisation. Hela organisationen samarbetar kontinuerligt på ett sätt som är ändamålsenligt för resultatet och helheten.

Linjeorganisationen, som har direkta hälso- och sjukvårdsuppgifter, består av följande i alfabetisk ordning:

 • Akutkliniken
 • Barn- och ungdomskliniken
 • BB- och gynekologkliniken
 • Kirurgkliniken
 • Laboratorieenheten
 • Medicinkliniken
 • Operations-, anestesi-, och intensivvårdskliniken
 • Primärvårdskliniken
 • Psykiatriska kliniken 
 • Radiologiska kliniken
 • Sjukhusapotetet
 • Tandvårdskliniken
 • Ögonkliniken
 • Öron-, näs- och halskliniken

Stabsorganisationen fungerar som stödfunktioner till de ovannämnda och består av följande:

 • Ekonomiservice
 • Personalservice
 • Vårdservice
Kontaktuppgifter

finns på de olika avdelningarnas sidor


Läs mer

Strax Online