Vårdchefens enhet

I vårdchefens enhet ingår:

  • vårdchefens kansli med överskötarna
  • vårdgemensam resurs

Vårdchefen
En viktig del av vårdchefens uppgifter är att ansvara för kvalitetsutvecklingen inom ansvarsområdet. Till uppgifterna hör även att leda och utveckla vårdarbetet och dess funktioner inom ÅHS och att samverka med chefläkaren och överskötarna så att resurserna används effektivt och ändamålsenligt och i enlighet med fastställd plan och budget.

Tillsammans med berörda förmän ansvarar vårdchefen för kompetensutveckling för personalen inom ansvarsområdet samt koordinerar vårdforsknings- och utvecklingsprojekt.

Vårdchefen fungerar även som kontaktperson mellan ÅHS och utbildningsinstitutionerna och är den som gör upp avtal gällande handledd praktikplacering för vårdstuderanden med utbildningsinstitutionerna. Praktikplacering förutsätter ett avtal.

Om du är missnöjd med vården vänd dig då i första hand till vårdgivaren men du kan även vända dig till vårdchefen.

Vill du jobba hos oss?
Läs mer under Jobba hos oss eller kontakta överskötaren för respektive ansvarsområde.

Läs mer om vårdchefens kansli och städenheten via länkarna till vänster.

Kontakt

Vårdchef
Sirpa Mankinen
Telefon: 018-535 168
sirpa.mankinen@ahs.ax

Överskötare
Christel Lindberg
Telefon: 018-535 157
christel.lindberg@ahs.ax

Carita Karlsson
Telefon: 018-535 146
carita.m.karlsson@ahs.ax

Leea Söderström
Telefon: 018-538 405
leea.soderstrom@ahs.ax


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online