Chefläkarens enhet

Chefläkarens enhet omfattar kanslipersonal, kvalitetssamordnaren och hygien-infektion-smittskyddsverksamheten (HIS-verksamheten).

Chefläkaren
Chefläkaren är ansvarig för läkare under utbildning som tjänstgör på de olika klinikerna. Chefläkaren är ytterst ansvarig för den medicinska verksamheten inom ÅHS.

Chefläkarens enhet delar lokaler med vårdchefen och överskötarna.
Kvalitetsutveckling är en del av enhetens ansvarsområde och tillsammans med kvalitetssamordnaren görs arbete för att systematiskt utveckla kvaliteten inom vården.

Om du som patient är missnöjd med vården rekommenderas att du tar kontakt med vårdgivaren eller klinikchefen för den berörda kliniken. Läs mer under patientens rättigheter där du även hittar information om beställning av patientuppgifter.

Jobba hos oss
För att arbeta som läkare inom ÅHS krävs yrkesrättigheter i Finland. Mera information hittar du hos www.valvira.fi

ÅHS erbjuder AT-tjänstgöring på Åland i samarbete med Akademiska Sjukhuset i Uppsala. AT-blocken till Åland söks via Uppsala.
Vi har behov av specialistläkare inom flera specialiteter, är du intresserad av arbete som specialistläkare kan du ta kontakt direkt med klinikchefen på respektive klinik.

Vi har en annons i början av året för vikarierande läkare för sommarmånaderna, se lediga jobb.

Kontakt

Chefläkare
Olli-Pekka Lehtonen
Telefon: 018-5355
olli-pekka.lehtonen@ahs.ax


Byråsekreterare

Inka Weckman
Telefon: 018-535 007
inka.weckman@ahs.ax


Kvalitetssamordnare
Åsa Friman
Telefon: 018-535 466
asa.friman@ahs.ax


Kontaktperson AT-block
Överläkare
Christian Bergman
Telefon: 018-5355 (vxl)
christian.bergman@ahs.ax

Infektionsläkare
Marika Nordberg
Telefon: 018-5355 (vxl)
marika.nordberg@ahs.ax

Hygienskötare
Gunilla Häggblom
Telefon: 018-5355 (vxl)
gunilla.haggblom@ahs.ax


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online