Centralförvaltning

Till centralförvaltningen hör:  

  • ekonomiavdelningen med kassan
  • förvaltningskansliet
  • personalservice med personalavdelningen, löneavdelningen och bostadsservice
  • IT-service

Även chefläkarens enhet och vårdchefens enhet tillhör centralförvaltningen, men deras lokaler finns i sjukhusbyggnaden.

Här finns vi
Centralförvaltningen hittar du i administrationsbyggnaden på sjukhusområdet.

Öppet:
Vardagar 08.00-16.00. Centralkassan har öppet kl. 9.00-12.00.

Kontakt 

Ålands hälso- och sjukvård
Centralförvaltning
PB 1091
AX-22111 Mariehamn

Telefon: 018-5355 (vxl)


Kassan vid ekonomienheten
Telefon: 018-535 163


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online