ÅHS ledning

Ålands hälso- och sjukvård ansvarar enligt landskapslagen (LL) om hälso- och sjukvård (114/2011), samt enligt budgetförslaget som antas årligen, för att befolkningen i landskapet ska erhålla god hälso- och sjukvård.

Vision
Visionen för verksamheten är att ÅHS ska framstå som en förebild genom vårdkvalitet, patientbemötande och en för samhället god totalekonomi. ÅHS ska även vara en arbetsplats där personalen känner sig motiverad i sina uppgifter.

Verksamhetsidé
ÅHS erbjuder varje enskild ålänning högkvalitativ hälso- och sjukvård med egna och/eller samverkande resurser samt i samarbete med övriga samhällsfunktioner. Den aktuella inriktningen framgår av hälso- och sjukvårdsplan och gällande lagstiftning.

Styrelse
Landskapsregeringen tillsätter styrelsen för en period om fyra år (§ 3 LL om hälso- och sjukvård nr 114/2011). Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre eller högst fem övriga medlemmar. För varje medlem finns en personlig ersättare. Se reglementet för ÅHS för mer information om styrelsens uppgifter.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen består av hälso- och sjukvårdsdirektören (ordf.), chefläkaren, vårdchefen, ekonomichefen och personalchefen. Ledningsgruppen samordnar den övergripande operativa verksamheten och ansvarar för utvecklandet av de strategiska målsättningarna för ÅHS.

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl) 

 

Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online