Operation / Anestesi
 

Instrumentvården

Instrumentvården sköter alla instrument som används i patientvården inom hela ÅHS.

Våra arbetsuppgifter
Vi diskar, kontrollerar, underhåller, packar och steriliserar allt gods. Dessutom håller vi instrumenten uppgraderade genom att byta ut och förnya dem samt vid behov skicka dem på service.

Vi som jobbar här
På enheten arbetar instrumentvårdare, primärskötare samt en biträdande avdelningsskötare som är gemensam med operationsavdelningen.

Här finns vi
Instrumentvården finns på Ålands centralsjukhus.

 

Kontakt

Telefon: 018-535 350

Avdelningsskötare
Eva Wickström

 

Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online