Personalservice

I personalservice (personalenheten) ingår:

  • personalavdelning
  • löneavdelning
  • bostadsservice

Personalchefen
Personalchefen fungerar som stöd för klinik- och avdelningscheferna/förmännen inom organisationen i ärenden som gäller tjänstekollektivavtal samt anställningar. Både den interna och den externa informationen om dessa frågor hör till personalchefens ansvarsområden, liksom personalförsäkringarna.

Lönefrågor
Kontakta lönerna om du har frågor kring din löneutbetalning. Till vilken person du ska vända dig framgår på din lönespecifikation. Ring under deras telefontid, skicka e-post eller gör ett personligt besök.

Matrikelutdrag
Kontakta personalavdelningens personalhandläggare för:

  • matrikelutdrag (lista över din tjänstgöringstid)
  • betyg och intyg över utbildning/arbetserfarenhet som du vill ha med i matrikeln
  • erfarenhetstillägg

Friskvård
Personalhandläggaren sköter friskvårdsfrågorna inom ÅHS. Om du har frågor/förslag eller är en friskvårdsföretagare som är intresserad av att erbjuda dina tjänster till ÅHS-personal, kontakta i så fall personalhandläggaren.

Personalhandläggaren har sitt kontor på våning 3 i förvaltningsbyggnaden.

Bostadsservice
Bostadsservice förfogar över ett sjuttiotal lägenheter samt ett tiotal rum i Mariehamn, både i egna fastigheter och i aktielokaler och upphyrda lägenheter. Lägenheterna/rummen är till för ÅHS personal, hitresande konsulter samt för patienters anhöriga.

Kontakt

Personalchef
Terese Åsgård
Telefon: 018- 535 167
terese.asgard@ahs.ax


Löneredovisarna
Telefon: 018-5355 (vxl)

Telefontid:
Måndag-fredag
kl. 09.00-11.00

Säkerhetschef
Terhi Metsola
Telefon: 0457 529 1021
terhi.metsola@ahs.ax

Projektanställd
Åsa Söderholm
Telefon: 018-535 278
asa.soderholm@ahs.ax

Personalhandläggare
Erika Persson
Telefon: 018-535 222

Bostadsförvaltare
Amir Tavakoli
Telefon: 018-535 432
bostad@ahs.ax

 Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online