Ekonomienheten

I ekonomienheten ingår:

  • ekonomiavdelning
  • verksamhetsstyrning
  • IT-service
  • information/växel

Våra arbetsuppgifter
På ekonomiavdelningen finns en reception/kassa, dit du kan vända dig om bland annat rätten till vård för personer bosatta utanför Åland samt för att betala fakturor över disk. Ekonomiavdelningen hjälper även till med information om patientavgifter och högkostnadsskyddet gällande patientavgifter.

Förfrågningar
Vid förfrågningar om:

  • Patientfakturornas innehåll: kontakta aktuell vårdavdelning eller mottagning. Vid övriga kundfakturor, se kontaktuppgifter på fakturan.
  • Patientavgifter, rätt till vård som bosatt utanför Åland: ta kontakt per telefon +358 (0)18 535163 eller e-post: kund.ekonomi@ahs.ax
  • Högkostnadsskyddet vid patientavgifter, kundinbetalningar, fakturapåminnelser och utsökning hos fogden: ta kontakt per telefon +358 (0)18 538410, +358 (0)18 535161, +358 (0)18 535611 eller e-post: kund.ekonomi@ahs.ax
  • Leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar: ta kontakt per telefon ring +358 (0)18 535373 eller e-post: leverantor.ekonomi@ahs.ax


Information/växel

I informationen/växeln arbetar fem receptionister.

Öppet
Information/växel
måndag-fredag kl. 07.00-20.30
lördag, söndag o helgdagar kl. 10.00-18.00.

 

Kontakt

ÅHS faktureringsadress
Ålands hälso- och sjukvård
Ekonomiavdelningen
PB 1091
AX-22111 Mariehamn

Ekonomichef
Ulrika Österlund
Telefon: 018-535 165
ulrika österlund@ahs.ax

Redovisningschef
Sofia Ahlholm Otabor
Telefon: 018-538 413
sofia.ahlholm_otabor@ahs.axStrax Online