Upphandlings- och försörjningsenheten

I upphandlings- och försörjningsenheten ingår:

  • Upphandlingsavdelning
  • Centralkök
  • Varuförsörjning

Upphandlingsavdelning
Upphandlingsavdelningen sköter ÅHS upphandlingar.
Se ÅHS aktuella upphandlingar.

Varuförsörjning
Varuförsörjningen består av centrallagret och klädförsörjningen.

Centrallagret finns i sjukhusets huvudbyggnadoch betjänar hela ÅHS. Alla beställningar av förnödenheter inom ÅHS utom läkemedel, fastighets- och teknisk service, kosthåll samt kläder går via centrallagret.  

Klädförsörjningen finns i utrymmen i sjukhusets huvudbyggnad. Här arbetar personalen med att sköta vården av ÅHS patientkläder, personalkläder, sänglinne och textilier.

Centralkök
Centralköket finns vid sjukhuset i Mariehamn och betjänar såväl patienter som ÅHS personal. I anslutning till centralköket finns personalmatsalen.

Här finns vi
Alla funktioner inom upphandling/försörjning finns vid Ålands centralsjukhus i Mariehamn, de flesta i försörjningsbyggnaden.

Kontakt
Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

Upphandlingschef
Christina Nukala-Pengel
Telefon: 018-535 156
christina.nukala-pengel@ahs.ax

Centralkök, kostchef
Jan-Peter Thurin
Telefon: 018-535 126

Varuförsörjningschef
Marica Blomster
Telefon: 018-535 113
marica.blomster@ahs.ax

Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online