Psykiatriska avdelningen

Hit kan du vända dig vid psykiatrisk problematik samt för alkohol- och narkotikaavgiftning. Psykiatriska avdelningen har 14 vårdplatser, alla med eget rum, dusch och toalett.

Vi som jobbar här
Här jobbar avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare/ mentalvårdare och ett team bestående av psykiater, socialkurator samt ergo- och socioterapeut. En jourläkare finns tillgänglig dygnet runt. 

Vården utgår från patientens individuella vårdplan. Vårplanen görs upp tillsammans med patienten, kontaktpersonerna och det övriga teamet. Viktiga vårdområden är trygghet, omsorg, bekräftelse, stödjande av patientens hälsoresurser och egenvårdsförmåga. Varje patient har två kontaktpersoner. Läkaren har ronder på avdelningen måndag, onsdag och fredag.

Värdegrund
Vårdarbetet utgår från värden som respekt, omtanke, samarbete, ansvar och delaktighet. 

Inskrivning
Inskrivningen till avdelningen görs av läkare och kan vara planerad eller akut. Du kan vara inskriven på avdelningen dygnet runt eller som natt- eller dagpatient.

Vården kan vara frivillig eller tvångsvård enligt mentalvårdslagen. Läs mer under Vård oberoende av patientens vilja.

Här finns vi
Vi finns på psykiatriska kliniken, våning 1 (markplan) på centralsjukhusområdet, Doktorsvägen 1, i Mariehamn.

Bra att veta
Inför intagningen är det bra att veta att patienterna använder sina egna kläder på avdelningen. Av säkerhetsskäl ska du helst inte ta med dig mediciner och värdeföremål till avdelningen, inte heller sådana föremål som man kan skada sig med. Ta heller inte med dig mer pengar än du kan behöva, ett litet förvaringsskåp finns i varje patientrum. Av sekretesskäl får man inte använda kamera eller mobiltelefonens kamera på avdelningen.

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Öppet
Avdelningen har inga bestämda besökstider.

 

Kontakt

Telefon: 018-535 030
Dygnet runt

Kontakt med inneliggande patienter
Telefon: 018-535 030

Vik. avdelningsskötare
Ulrika ClemesStrax Online