Gynekologisk verksamhet

Vi vårdar kvinnor i alla åldrar och i olika livssituationer.

Patienter på vår avdelning består i huvudsak av kvinnor som genomgår planerade eller akuta operationer, kvinnor som fått missfall eller genomgår abort samt kvinnor som är inlagda på grund av olika graviditetskomplikationer.

Abort
Om du önskar avbryta en graviditet kan du ta kontakt med din skolhälsovårdare, preventivmedelsrådgivningen, hälsocentralen eller gynekologiska polikliniken så hjälper de dig. Vi förmedlar givetvis kontakt till kurator vid behov.

Vi utför både kirurgiska och medicinska aborter:

  • Medicinsk abort – tabletter som innehåller hormoner används för att framkalla ett missfall
  • Kirurgisk abort – utförs under sövning på operationsavdelningen med hjälp av ett instrument som skrapar ut innehållet i livmodern.

Aborten föregås alltid av en eller flera läkarundersökningar och ultraljud för att fastställa graviditetens längd.

Operation
De vanligaste gynekologiska operationerna är:

  • Hysterektomi eller borttagning av livmodern.
  • Prolapsoperationer (framfallsoperationer)
  • Inkontinensoperationer
  • Laparaskopi (titthålsoperationer)
  • Skrapningar

Vanligtvis kommer du in på morgonen och operationen utförs någon gång under dagen.

Måltider
Morgonmålet serveras 08.30, lunchen strax efter 12.00 och därefter kaffe. Middagen serveras ca 16.30 och kvällsmål ca 19.30. Det finns alltid möjlighet att få ett extra mellanmål om du är hungrig på andra tider.

Vi som jobbar här
På avdelningen arbetar barnmorskor, gynekologer, barnskötare och sjukhusbiträden. Vi har även en sekreterare. Ibland har vi även studerande som deltar i vården.

Vi har 6 vårdplatser födelade på 6 rum på BB-avdelningen och 4 rum på gyn-avdelningen. Alla rum har egen toalett och dusch.

Öppet
Besökstid kl. 14.00–15.00 och 18.00–19.00.

Vi har läkarrond varje vardag mellan kl. 9.00–10.00, på helgerna endast vid behov.

Bra att veta
Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Kontakt

BB-gyn.avdelningen
Telefon: 018–535 183

Klinikchef
Annika Kahnberg

Avdelningsskötare
Cecilia Ekholm
Telefon: 018-535 153

Biträdande avdelningsskötare

Malin Lindvik


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online