Om ÅHS

ÅHS ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland
– från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialsjukvård och vård i livets slutskede.

Den omfattande service som ÅHS erbjuder ålänningarna och örikets besökare präglas av en människonära atmosfär där omtanke och kvalitet står i fokus. Vårt samarbete med sjukhus i Helsingfors, Åbo och Uppsala ger även patienter och medarbetare tillgång till nordisk toppkompetens. 

Verksamheten
Verksamheten vid ÅHS är huvudsakligen koncentrerad till Mariehamn. Här finns:

  • hälsocentral
  • centralsjukhus
  • rehabiliterings- och geriatrikliniken
  • tandvård
  • hälso- och sjukvårdsmottagningar
  • psykiatriska kliniken 

ÅHS är även representerad på landsbygden och i skärgården med en hälsocentral i Godby och hälso- och sjukvårdsmottagningar i de flesta kommuner. Tandvård finns förutom i Mariehamn också i Godby.

Hitta till ÅHS

Besöksadress:
Doktorsvägen 22100 Mariehamn

Kontakt

Ålands hälso- och sjukvård
PB 1091
AX-22111 Mariehamn
Telefon: 018-5355 (vxl)


Strax Online